کالای فیزیکی

آموزش Photoshop CC

آموزش Photoshop CC

آموزش Photoshop CC

۳۴٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

دوره مقدماتی

ورود به نرم افزار
  مقدمه - کار با Start Workspace - ایجاد یک فایل جدید - امکانات کادر New Document - تنظیمات اتصال به اینترنت - محیط عمومی برنامه
 

۲ - پانل ها و محیط کاری
  کار با پانل ها (۱) - کار با پانل ها (۲) - استفاده از Workspaceها - مدیریت Workspaceها
 

۳ - مدیریت فایل ها
  مرتب سازی فایل ها - ذخیره فایل ها - کار با دستور Save As - باز کردن فایل ها
 

۴ - کار با نوار ابزار
  ویژگی های عمومی Toolbar - گروه بندی ابزارها - سفارشی کردن نوار ابزار
 

۵ - ابزارهای انتخاب (۱)
  کار با ابزارهای انتخاب - آشنایی با ابزارهای Marquee - کار با ابزارهای Marquee - تنظیمات ابزارهای (Marquee (۱ - تنظیمات ابزارهای (Marquee (۲ - کار با ابزار Move
 

۶ - ابزارهای انتخاب (۲)
  ابزارهای گروه Lasso - کار با ابزار Magnetic Lasso - کار با ابزار Quick Selection - کار با ابزار Magic Wand
 

۷ - کار با ابزار Brush
  استفاده از ابزار Brush - تنظیمات ابزار Brush - استفاده از قلم موهای پیش فرض
 

۸ - کار با پانل Brush
  امکانات پانل (Brush (۱ - امکانات پانل (Brush (۲ - فراخوانی و ایجاد Brushها
 

۹ - کاربرد رنگ ها
  تئوری ترکیب رنگ ها - انتخاب رنگ ها به صورت دستی - ترکیب رنگ های پایه - کار با کتابخانه های رنگ
 

۱۰ - استفاده از رنگ ها
  کاربرد پانل Color - نقش پانل Swatches - نمونه برداری از رنگ ها
 

۱۱ - ابزارهای نقاشی
  کار با ابزار Pencil - ابزارهای گروه History Brush
 

۱۲ - مدیریت تغییرات
  کار با Undo و Redo - روش های لغو تغییرات - کار با پانل History - تنظیمات پانل History
 

۱۳ - امکانات منوی Edit
  دستورات ویرایشی منوی Edit - سایر دستورات ویرایشی منوی Edit - دستور Paste Special
 

۱۴ - کار با لایه ها
  کاربرد لایه Background - ایجاد یک لایه جدید - عملکرد Opacity و Fill - انتخاب و مخفی کردن لایه ها - گروه بندی لایه ها - کار با لایه های گروه بندی شده
 

۱۵ - مدیریت لایه ها
  اتصال لایه ها - قفل کردن لایه ها - تکثیر لایه ها - فیلتر کردن لایه ها - دستورات ویرایشی لایه ها - ادغام لایه ها
 

۱۶ - ابزارهای رنگ آمیزی
  کار با ابزار Paint Bucket - کار با ابزار Gradient - نحوه ایجاد گرادیان ها - ابزارهای گروه Eraser
 

۱۷ - درج متن
  کار با ابزار Type  Horizontal - روش های درج متن
 

۱۸ - ویرایش متن
  نکات ویرایشی درج متن - امکانات پانل Character - امکانات پانل Paragraph - درج متون تابدار - درج متون فارسی
 

۱۹ - بزرگ نمایی و مرور تصاویر
  تغییر بزرگ نمایی - مرور و پیمایش تصاویر - امکانات پانل Navigator
 

۲۰ - آزمون های عملی
  ۶ دوره آزمون

دوره متوسط

۱ - تغییر ابعاد تصویر
 کار با ابزار Crop - تنظیمات ابزار Crop - کادر Image Size - تغییر Resolution - کار با کادر Canvas Size - اصول تکثیر تصاویر
 

۲ - منوی Select
 امکانات منوی Select - انتخاب توسط Color Range - دستور Select And Mask - تنظیمات دستور Select And Mask - گزینه های زیر منوی Modify
 

۳ - کار با کادر انتخاب
 تغییر ابعاد کادر انتخاب - ذخیره و بازیابی ناحیه انتخابی - کار با دستور Free Transform - تنظیمات دستور Free Transform - تنظیمات کادر (Transform (۱ - تنظیمات کادر (Transform (۲
 

۴ - استفاده از Smart Object
 آشنایی با Smart Object - کار با Smart Objectها
 

۵ - کاربرد انواع خطوط
 خط کش ها و خطوط راهنما - ویرایش خطوط راهنما - خطوط شبکه ای و خطوط هوشمند - تنظیمات انواع خطوط
 

۶ - اندازه گیری و درج یادداشت
 کار با ابزار Ruler - کار با ابزار Count - کار با ابزار Note
 

۷ - کار با Artboardها
 آشنایی با Artboardها - ایجاد Artboardهای جدید - تراز کردن Artboardها - خطوط راهنما در Artboardها
 

۸ - ابزارهای رتوش تصاویر
 ابزار Spot Healing Brush - کار با ابزار Healing Brush - کار با ابزار Clone Stamp - کار با ابزار Pattern Stamp
 

۹ - ابزارهای ویرایش تصاویر
 کار با ابزار Dodge - ابزارهای Burn  و Sponge - ابزارهای گروه Blur
 

۱۰ - کار با اشکال برداری
 ترسیم اشکال برداری - رنگ آمیزی اشکال برداری - ابزارهای مجموعه Shape - کار با ابزار Custom Shape - ویرایش Shapeها
 

۱۱ - کار با مسیرها
 کار با ابزار Pen - ابزارهای مجموعه (Pen (۱ - ابزارهای مجموعه (Pen (۲ - اصول ویرایشی مسیرها - تبدیل مسیرها به نواحی انتخابی - ترسیم در امتداد مسیر
 

۱۲ - تنظیم روشنایی و کنتراست
 تبدیل حالت های رنگی - کار با Contrast/Brightness - کار با Levels - کار با Curves - تغییر رنگ و شدت روشنایی
 

۱۳ - تنظیم رنگ تصاویر
 کار با Color Balance - سیاه و سفید کردن تصاویر - کار با Photo Filter - اصلاح رنگ تصاویر (۱) - اصلاح رنگ تصاویر (۲)
 

۱۴ - منوی Adjustments
 کار با Highlights/Shadows - کار با Match Color - جایگزین کردن رنگ ها - کار با پانل Adjustments
 

۱۵ - ترکیب لایه ها
 حالت های ترکیب لایه ها (۱) - حالت های ترکیب لایه ها (۲) - ترکیب لایه ها بر اساس Contrast
 

۱۶ - کاربرد Styleها
 کار با Styleها - ویرایش Styleها
 

۱۷ - مدیریت Styleها
 سه بعدی و برجسته سازی - درج کادر پیرامونی - درج سایه درونی  - درج تابش درونی - درج رنگ، Gradient و بافت - درج تابش بیرونی و سایه
 

۱۸ - کار با لایه های پر
 ایجاد لایه های پر - لایه های پر و Maskها
 

۱۹ - نقش ماسک ها
 کار در روش Quick Mask - آشنایی با Mask لایه ای - درج Mask لایه ای - ابزار Horizontal Type Mask
 

۲۰ -  آزمون های عملی
 ۶ دوره آزمون

دوره پیشرفته

۱ - کاربرد کادر Filter Gallery
 کار با کادر Filter Gallery - فیلترهای (Artistic (۱ - فیلترهای (Artistic (۲) - فیلترهای (Artistic (۳ - فیلترهای (Brush Strokes (۱ - فیلترهای (Brush Strokes (۲
 

۲ - فیلترهای Distort و Sketch
 فیلترهای (Distort (۱ - فیلترهای (Distort (۲ - فیلترهای (Distort (۳ - فیلترهای (Sketch (۱ - فیلترهای (Sketch (۲
 

۳ - فیلترهای Stylize و Texture
 فیلترهای (Stylize (۱ - فیلترهای (Stylize (۲ - فیلترهای (Stylize (۳ - فیلترهای Texture
 

۴ - فیلترهای Blur و Blur Gallery
 فیلترهای (Blur (۱ - فیلترهای (Blur (۲ - فیلترهای (Blur Gallery (۱ - فیلترهای (Blur Gallery (۲
 

۵ - فیلترهای Noise و Pixelate
 فیلترهای Noise - فیلترهای Pixelate
 

۶ - فیلترهای Render
 فیلترهای (Render (۱ - فیلترهای (Render (۲ - فیلترهای (Render (۳
 

۷ - فیلترهای Sharpen و Video
 فیلترهای (Sharpen (۱ - فیلترهای (Sharpen (۲ - فیلترهای Video
 

۸ - سایر انواع فیلترها
 فیلتر Adaptive Wide Angle - فیلتر Camera Raw - فیلتر Liquify - خصوصیت Face Aware - کار با Vanishing Point - کار با فیلترهای هوشمند
 

۹ - پانل های Channels و Actions
 کار با پانل Channels - اصول ویرایشی پانل Channels - کار با پانل Actions
 

۱۰ - لایه های سه بعدی
 کار با لایه های سه بعدی - ایجاد لایه های سه بعدی - ایجاد Objectهای سه بعدی
 

۱۱ - مدیریت Objectها
 انتخاب و جابجایی Objectها - تغییر اندازه Objectها - افزودن Objectها - پنجره Secondary View - تغییر رنگ Objectها
 

۱۲ - تصویر پشت زمینه
 ایجاد  آبستره (۱) - ایجاد آبستره (۲) - طراحی تصویر پشت زمینه (۱) - طراحی تصویر  پشت زمینه (۲) - تصویر پشت زمینه متن (۱) - تصویر پشت زمینه متن (۲)
 

۱۳ - ایجاد انواع متن
 متن مذاب - متن آب نباتی - متن نورانی و لیزری (۱) - متن نورانی و لیزری (۲) - ایجاد آتش بر روی متن (۱) - ایجاد آتش بر روی متن (۲)
 

۱۴ - کار بر روی متن
 ایجاد شوک بر روی متن - ایجاد فونت ماتریکسی - درج متن در پشت زمینه - درج متن در تصویر
 

۱۵ - دستکاری تصاویر
 ایجاد  حالت بارش برف - رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید - متمایز سازی از طریق رنگ -  اصلاح عکس های تیره - رویایی کردن یک عکس - ابزار Content Aware Move
 

۱۶ - رتوش تصاویر
 مشکل چشم قرمز - افزایش کیفیت پوست - حذف لکه های پوستی (۱) - حذف لکه های پوستی (۲) - رتوش بدون آرایش - گریم و آرایش کامل صورت
 

۱۷ - کار بر روی صورت
 ایجاد پرتره تایپوگرافیک - ایجاد ریش برای مردان - سفید کردن دندان ها
 

۱۸ - بهینه سازی تصاویر
 حرفه ای کردن تصاویر - سایه دار کردن اشیا
 

۱۹ - طراحی وب
 ایجاد دکمه Glossy - ایجاد دکمه شیشه ای - ایجاد جعبه متنی - ایجاد Link Box موجی شکل
 

۲۰ - آزمون های عملی
 ۶ دوره آزمون عملی