کالای فیزیکی

آموزش Flash CS6, CC

آموزش Flash CS6, CC

آموزش Flash CS6, CC

۲۸٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

۱ - مقدمه
مقدمه - تئوری استفاده از Flash
 

۲ - کادر Welcome Screen
کادر Welcome Screen (١)، (٢) و (۳)
 

۳ - محیط برنامه و پانل ها
محیط عمومی برنامه - تغییر ابعاد پانل ها - کار با محیط های کاری
 

۴ - ذخیره و فراخوانی فایل ها
مبانی ذخیره سازی فایل ها - ذخیره و فراخوانی فایل ها - فرمت فایل ها
 

۵ - تعاریف و تنظیمات پایه
تنظیمات Stage - اصول بزرگ نمایی - ویژگی های عمومی پانل Tools - مبانی کار با تصاویر گرافیکی و برداری
 

۶ - ابزار Line
کار با ابزار Line - تنظیمات ابزار Line (١) و (٢)
 

۷ - ترسیم اشکال
ترسیم مربع و مستطیل - ترسیم دایره، بیضی و چند ضلعی
 

۸ - انتخاب و ویرایش اشکال
نحوه انتخاب اشکال - ویرایش اشکال - ابزار Lasso - کار با دستورات ویرایشی
 

۹ - مبانی استفاده از رنگ ها
تئوری پایه ترکیب رنگ ها - مبانی انتخاب رنگ
 

۱۰ - انتخاب رنگ و ایجاد گرادیان
پانل Color - کار با گرادیان ها
 

۱۱ - رنگ آمیزی
ابزارهای رنگ آمیزی - پانل Swatches
 

۱۲ - مدل های طراحی و گروه بندی اشکال
مدل های طراحی - گروه بندی اشکال - طراحی اشکال با روش هم پوشانی
 

۱۳ - مرتب سازی و ترازبندی اشکال
مرتب سازی اشکال - ترازبندی اشکال
 

۱۴ - خطوط راهنما و شبکه ای
خط کش ها و خطوط راهنما - تنظیمات خطوط راهنما - خطوط شبکه ای
 

۱۵ - ترسیم و ویرایش مسیرها
مسیرها و نقاط پیوندی - ابزارهای ترسیم مسیر - ویرایش نقاط پیوندی
 

۱۶ - ابزارهای Pencil ،Brush و Eraser
ابزار Pencil - ابزار Brush - ابزار Eraser
 

۱۷ - تغییر شکل و اندازه اشکال
ابزار Free Transform - تغییر شکل و اندازه توسط منوی Modify
 

۱۸ - درج و ویرایش متن
درج متن - تنظیمات متن
 

۱۹ - Timeline چیست؟
Timeline چیست؟
 

۲۰ - کار با لایه ها
مبانی کار با لایه ها - مدیریت لایه ها - تغییر رنگ و ارتفاع لایه ها - کار با فولدرهای لایه ای
 

۲۱ - کار با فریم ها
انواع فریم - نحوه ایجاد فریم ها - مفهوم Sequence
 

۲۲ - اصول انتخاب و ویرایش فریم ها
اصول انتخاب فریم ها - اصول ویرایش فریم ها (١) و (٢)
 

۲۳ - امکانات پانل Timeline
کار با Play Head - تغییر حالت نمایش فریم ها
 

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

۱ - کار با Symbolها
مبانی کار با Symbolها - نحوه ایجاد انواع Symbol (١) و (٢)
 

۲ - مدیریت و ویرایش Symbolها
کار با Symbolهای تو در تو - ویرایش Symbolها
 

۳ - کار با پانل Library
پانل Library - تنظیمات پانل Library - امکانات پانل Library - نکات تکمیلی پانل Library
 

۴ - ویرایش Instanceها
نام ‎گذاری Instanceها - تغییر رنگ Instanceها - تعویض و شکستن Instanceها
 

۵ - قوانین وراثت
قوانین وراثت
 

۶ - ایجاد و ویرایش دکمه ها
ایجاد دکمه ها - فریم Hit
 

۷ - ایجاد انیمیشن
مبانی ایجاد انیمیشن - ایجاد انیمیشن فریم به فریم
 

۸ - ایجاد انیمیشن - روش Shape Tween
ایجاد انیمیشن توسط روش Shape Tween - درج و ویرایش Shape Hintها - متحرک سازی متون و Instanceها
 

۹ - ایجاد انیمیشن - روش Classic Tween
ایجاد انیمیشن توسط روش Classic Tween - تنظیمات روش Classic Tween
 

۱۰ - ویرایش انیمیشن
چرخاندن Instanceها در طول انیمیشن - کپی انیمیشن و تغییر جهت آن
 

۱۱ - کار با ویژگی Onion Skin
ویژگی Onion Skin - تنظیمات ویژگی Onion Skin
 

۱۲ - جابه جایی و کپی انیمیشن
جابه جا کردن انیمیشن - کپی کردن حرکت یک انیمیشن
 

۱۳ - ویژگی Blend Mode
ویژگی Blend Mode
 

۱۴ - ایجاد انیمیشن توسط مسیرها
ایجاد انیمیشن توسط مسیرها - تنظیم حرکت Instance بر روی مسیر
 

۱۵ - کار با فیلترها
فیلتر Drop Shadow - سایر فیلترها - اصول ویرایشی فیلترها
 

۱۶ - نقش فیلترها در انیمیشن سازی
فیلترها و روش Classic Tween - تغییرات یک فیلتر در طول انیمیشن
 

۱۷ - اصول و روش های ماسک گذاری
مبانی ماسک گذاری - روش های درج ماسک
 

۱۸ - نقش ماسک ها در انیمیشن سازی
ماسک ها و روش Classic Tween - ماسک ها و روش Shape Tween - ماسک ها و تغییر رنگ در طول انیمیشن
 

۱۹ - درج انیمیشن بر روی دکمه ها
درج انیمیشن بر روی دکمه ها
 

۲۰ - درج بافت
کار با ابزار Deco - سایر روش های درج بافت - ابزار Spray Brush
 

۲۱ - ابزارهای سه بعدی
ابزارهای سه بعدی
 

۲۲ - کار با فایل های صوتی
مبانی کار با صداها - انواع فایل های صوتی و تنظیمات آنها - انواع صداها - تنظیمات تکرار صدا
 

۲۳ - کار با فایل های ویدیویی
مبانی کار با فایل های ویدیویی - درج فایل های ویدیویی
 

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست

۱ - ایجاد انیمیشن روش Motion Tween
ایجاد انیمیشن توسط روش Motion Tween - تنظیمات روش Motion Tween
 

۲ – پانل های روش Motion Tween
کار با پانل Motion Editor - کار با پانل Motion Presets
 

۳ - ابزار Bone
ابزار Bone
 

۴ - روش های درج و ویرایش استخوان ها
درج استخوان بر روی Shapeها - درج استخوان در میان Instanceها - تنظیمات استخوان های یک Armature
 

۵ - مبانی انیمیشن سازی IK
مبانی انیمیشن سازی IK
 

۶ - اصول و مبانی اکشن نویسی
مبانی اکشن اسکریپت ۳ - کلیات اکشن نویسی
 

۷ - پانل Actions
محیط عمومی پانل Actions - دکمه های Panel Menu - کار با Commentها
 

۸ - کار با انواع متغیر
مبانی کار با متغیرها - انواع متغیر - تعیین نوع متغیرها
 

۹ - دستور Trace
دستور Trace
 

۱۰ - متغیرها و عملگرهای ریاضی
ارتباط متغیرها و عملگرهای ریاضی - تغییر مقادیر متغیرهای عددی - تغیر مقادیر متغیرهای رشته ای
 

۱۱ - دستورات شرطی
جمله شرطی If - عبارت False
 

۱۲ - مبانی کار با توابع
مبانی کار باتوابع
 

۱۳ - کار با Event Listener
کار با Event و Listener - ایجاد یک Listener
 

۱۴ - ارتباط متون Dynamic و متغیرها
کار با متون Dynamic - ارتباط متغیرها و متون Dynamic (١) و (٢)
 

۱۵ - توقف و اجرای Timeline
دستور Stop - دستور Play
 

۱۶ - حرکت در میان فریم ها
دستورهای رفتن به یک فریم خاص - دستورهای رفتن به فریم قبلی و بعدی
 

۱۷ - کنترل Movie Clipها
کنترل Movie Clipها توسط دستورات Timeline - کنترل یک Movie Clip توسط چند دکمه
 

۱۸ - مبانی استفاده از سطح قرارگیری
سطح قرارگیری - کنترل Movie Clipها توسط سطح قرارگیری - ارتباط میان Movie Clipها در سطوح مختلف
 

۱۹ - کنترل رمز عبور توسط اسکریپت ها (۱)
ایجاد محتویات فریم نخست - ایجاد محتویات فریم دوم و سوم
 

۲۰ - کنترل رمز عبور توسط اسکریپت ها (۲)
ایجاد دستورات فریم نخست (۱) و (۲) - ایجاد دستورات دو فریم بعدی
 

۲۱ - تابع Fscommand
تابع Fscommand
 

۲۲ - قابلیت Code Snippets
قابلیت Code Snippets
 

۲۳ - ایجاد و تنظیمات فایل خروجی
تنظیمات فایل SWF (١) و (٢) - سایر فرمت های خروجی
 

۲۴ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی
 

۲۵ - آزمون های تستی
۶ آزمون هر یک شامل ١٠ عدد تست