کالای فیزیکی

آموزش 3ds Max 2017

آموزش 3ds Max 2017

آموزش 3ds Max 2017

۴۲٫۰۰۰تومان
افزودن به سبد خرید

۱ - ورود به برنامه
مقدمه - محیط عمومی برنامه - نوار منو - نوار ابزار اصلی - نماهای دید
 

۲ - ابزارهای کنترل Viewportها
ابزارهای بزرگ نمایی - ابزارهای مرور Viewportها - ابزارهای چرخاندن Viewportها
 

۳ - مکعب دید
کار با مکعب دید - تنظیمات مکعب دید (۱) - تنظیمات مکعب دید (۲)
 

۴ - ابزار Steering Wheels
ابزار Steering Wheels
 

۵ - مدیریت Viewportها
روش طرح بندی Viewportها - حالت های مختلف نمایش اجسام - ویرایش محدوده Render - غیرفعال کردن Viewportها
 

۶ - افزودن تصویر به پشت زمینه
افزودن تصویر به پشت زمینه
 

۷ - ایجاد و ذخیره فایل ها
ایجاد سند جدید - ذخیره و باز کردن فایل ها
 

۸ - پانل دستور
کار با Command Panel - کار با Roll Outها
 

۹ - درج و ویرایش اجسام
امکانات سربرگ Create - ایجاد جسم هندسی Box - روش های طراحی Box - تغییر نام و رنگ - اصول و روش های انتخاب
 

۱۰ - اجسام هندسی استاندارد
جسم هندسی Sphere - اجسام هندسی Cylinder و Torus - سایر اجسام هندسی استاندارد (۱) - سایر اجسام هندسی استاندارد (۲)
 

۱۱ - اجسام هندسی Extend
اجسام  هندسی Hedra و ChamferBox - اجسام هندسی Oil Tank و Spindle - اجسام هندسی  Gengon و Prism - جسم هندسی Torus Knot - سایر اجسام هندسی Extend
 

۱۲ - منوی Geometry
منوی Geometry
 

۱۳ - درج انواع در و پنجره
ایجاد انواع در - کار با پنجره های Awning - کار با سایر انواع پنجره ها
 

۱۴ - درج و ویرایش گونه های گیاهی
درج گونه های گیاهی و درخت ها - ویرایش گونه های گیاهی و درخت ها
 

۱۵ - ایجاد دیوار و پلکان
ایجاد دیوار - ایجاد پلکان - تنظیمات پلکان
 

۱۶ - انتخاب ناحیه ای
انتخاب ناحیه ای
 

۱۷ - کار با ابزارهای ویرایشی
ابزار Select & Move - ابزار Select & Rotate - تغییر اندازه اجسام
 

۱۸ - تکثیر اجسام
تکثیر توسط گیزموی حرکتی - تکثیر توسط گزینه Clone
 

۱۹ - قرینه سازی
قرینه سازی
 

۲۰ - آزمون عملی
۶ دوره آزمون عملی

۱ - گروه بندی اجسام
گروه بندی اجسام
 

۲ - سربرگ Modify
سربرگ Modify - تغییر تعداد Segmentها - تنظیم پارامترهای کره و استوانه - تنظیم پارامترهای سایر اجسام
 

۳ - طراحی سیب
ساخت بدنه سیب - افزودن ساقه به سیب
 

۴ - ترسیم خط
جسم دو بعدی Line - روش های ترسیم خط
 

۵ - کار با رول آوت Rendering
پارامترهای رول آوت Rendering - اجسام Arc ،Circle و NGon
 

۶ - درج و ویرایش متن
درج و ویرایش متن
 

۷ - درج و ویرایش اجسام دو بعدی
اجسام Egg ،Rectangle و Ellipse - اجسام Star ،Helix و Section - ویرایش Splineها (۱) - ویرایش Splineها (۲)
 

۸ - اصول و تنظیمات Render
اصول Render - تنظیمات Render
 

۹ - نور پردازی
اصول مقدماتی نور پردازی - نورهای Spot - سایر انواع نور
 

۱۰ - تنظیم نورها
تنظیمات عمومی نورها - تنظیم رنگ و شدت نور
 

۱۱ - جلوه های نوری
کار با جلوه های نوری - تنظیمات عمومی جلوه های نوری - طراحی افکت تابش نور خورشید
 

۱۲ - کادر Material Editor
امکانات  کادر Material Editor - تنظیمات کادر Material Editor (١) - تنظیمات کادر  Material Editor (٢) - رول آوت های کادر Material Editor - رول آوت Blinn  Basic Parameters
 

۱۳ - ایجاد متریال توسط Mapها
ایجاد متریال توسط Mapها
 

۱۴ - انواع Shaderها
کار با انواع Shaderها - متریال فلزی و شیشه ای (۱) - متریال فلزی و شیشه ای (۲)
 

۱۵ - ایجاد متریال سیب
ایجاد متریال سیب
 

۱۶ - اصلاح ساختار اجسام
اصلاح ساختار سیب توسط متریال ها - ایجاد متریال پرتقال
 

۱۷ - ایجاد سایر انواع متریال ها
ایجاد متریال برگ - ایجاد متریال شیشه و چاقو - ایجاد متریال دیوار و کف
 

۱۸ - طراحی مهره سرباز
ترسیم اولیه مهره سرباز - ویرایش خطوط محیطی - سه بعدی سازی مهره سرباز
 

۱۹ - طراحی مهره رخ و فیل
طراحی مهره رخ - اصول و مبانی اشتراک اجسام - طراحی مهره فیل
 

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی

۱ - درج و ویرایش دوربین ها
درج دوربین - اصول ویرایشی دوربین ها
 

۲ - تنظیم پارامترهای دوربین
تنظیم پارامترهای دوربین (۱) - تنظیم پارامترهای دوربین (۲)
 

۳ - ایجاد انیمیشن
اصول ایجاد انیمیشن - ایجاد انیمیشن توسط Auto Key - ایجاد انیمیشن توسط Set Key
 

۴ - کادر Time Configuration
تنظیمات Timeline - تنظیم نحوه نمایش انیمیشن
 

۵ - ذخیره انیمیشن
ذخیره انیمیشن (۱) - ذخیره انیمیشن (۲)
 

۶ - تنظیم حرکت انیمیشن
کنترل حالت حرکت انیمیشن - شبیه سازی حرکت گوی - کادر محاوره ای Curve Editor - تغییر نمودارها و منحنی های حرکتی
 

۷ - سایر روش های ایجاد انیمیشن
استفاده از جسم Dummy - ایجاد Noise Animation
 

۸ - ایجاد و ویرایش اسکلت
ایجاد و حرکت دادن اسکلت - کنترل دویدن و پریدن اسکلت
 

۹ - ویرایش حرکات اسکلت
افزودن Footstepها - تغییر مسیر و حذف Footstepها - حرکت استخوان های اسکلت
 

۱۰ - آماده سازی کاراکتر و درج اسکلت
آماده سازی کاراکتر - درج اسکلت بر روی کاراکتر
 

۱۱ - تغییر ابعاد استخوان ها
تغییر ابعاد استخوان ها
 

۱۲ - افزودن انواع استخوان ها
درج انگشت برای اسکلت - ایجاد مهره های گردن - ایجاد زائده پشت سر
 

۱۳ - اتصال اسکلت به کاراکتر و ایجاد حرکت
اتصال اسکلت به کاراکتر - ایجاد حرکت برای کاراکتر
 

۱۴ - ایجاد و ویرایش پرچم
نحوه ایجاد پرچم - ویرایش حرکت پرچم - بافت پارچه - افزودن عامل باد
 

۱۵ - ساخت و ویرایش مو
ساخت مو - ویرایش مو (۱) - ویرایش مو (۲)
 

۱۶ - طراحی لوگو
ایجاد و ویرایش خطوط محیطی - تعیین میزان گرد شدگی خطوط - ایجاد لوگوی سه بعدی
 

۱۷ - نورپردازی Light Tracer
اصول نور پردازی Light Tracer - اصول ویرایشی Light Tracer - تنظیمات Light Tracer (١) - تنظیمات Light Tracer (٢)
 

۱۸ - ویژگی Snapping
ویژگی Snapping (١) - ویژگی Snapping (٢)
 

۱۹ - طراحی داخلی
ترسیم دیوار - ترسیم پنجره و درج متریال - ایجاد سقف و کف - چیدن مبلمان
 

۲۰ - آزمون های عملی
۶ دوره آزمون عملی